Od druhej polovice 80-tych rokov v bývalom Československu vzrastal záujem verejnosti o mimoriadne jazdy historických koľajových vozidiel. Výnimkou nebola ani naša železnička na ktorej prebiehali oslavy 80. výročie úzkorozchodnej trate, 640. výročia obce Trenčianska Teplá (1995), i 100. výročia federácie strojvodcov na Slovensku (1996). Počas týchto akcií premávali do Trenčianskych Teplíc mimoriadne parné vlaky zapožičané od nadšencov z Čiernohronskej lesnej železnice. Jazdy parných vlakov sa zopakovali aj v lete 1998 a 1999. V roku 2009 uplynulo 100 rokov od začiatku premávky na úzkorozchodnej železnici. Oslavy tohto významného jubilea sa uskutočnili v dňoch 27. – 28. júna a 4. – 5. júla.

Go to top