Budova depa Trenčianskej elektrickej železnice v Trenčianskej Teplej, alebo ak chcete „elektrická remíza“ je v histórií tejto železničky v poradí druhým a tiež nazývaným „novým“ depom. Prvé, pôvodné depo je od súčasného vzdialené vzdušnou čiarou len niekoľko stoviek metrov. Základný kameň nového depa bol položený v roku 1951, na popud dodania nových „električiek“ omnoho dlhších, modernejších a z vyššou kapacitou cestujúcich. Budova už dnes nie je žiadna „mladica“ má viac ako 65 rokov a za posledných 30 rokov si veru svoje „užila“. Veľkou starostlivosťou o budovu sa nemôžu pochváliť bývalé inštitúcie ako Československé štátne dráhy /ČSD/, neskorej premenované na Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/ a veru ani dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. /ZSSK, a.s./

Trenčianska elektrická železnica využila prestávku vo svojich pravidelných nostalgických jazdách určených širokej verejnosti a vo svojom depe zorganizovala veľmi vzácne spoločné stretnutie tých, ktorí boli súčasťou tejto unikátnej železničky či už ako „motorvodiči“ (neskôr rušňovodiči), pracovníci dielne, dielmajstri, strojmajstri, vedúci opráv, prednostvovia depa a železničnej stanice. A tak v sobotu 11.marca 2017 „vyrazila“ pri tejto vzácnej príležitosti električka na úzkorozchodnú trať Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Tento krát mala jazda nostalgický charakter pre tých, ktorí svojou prácou zanechali tento unikátny technický skvost pre budúce pokolenia a od ktorých sme prevzali pomyselnú štafetu v zachovaní a zveľaďovaní tejto železničky pre budúce generácie.

Využili sme plánovanú prestávku turistickej prevádzky na TREŽ v roku 2017, kde sme znížili počet príležitostných jázd „električky“ počas zimných mesiacov a navýšili sme počet jázd počas pravidelnej letnej víkendovej prevádzky, kde sme začiatok prevádzky posunuli už na 17.6.2017 a zorganizovali sme historicky prvé spoločné stretnutie členov dopravcu TREŽ, n.o. s rodinami, vedením obce Trenčianska Teplá a spolupracujúcich kolegov s TREŽ, n.o.

Dôvodov prečo sme takéto stretnutie zorganizovali práve v tomto čase bolo viacero a poďme pekne po poriadku.

V polovici februára tohto roku sme sa pustili do rozsiahlej opravy električky 411 902 prezývanej ako „Delimonka“. Tento skvostný stroj si opravu už vyžadoval, nakoľko predošlý dopravca niekoľko krát odložil opravu a vozidlo tak má od poslednej veľkej opravy najazdené veľké množstvo kilometrov s evidentne slabou údržbou. O odstavení z prevádzky rozhodol technik pri poslednej technickej kontrole, kde nevyhovel jazdný profil kolies. Rázy počuteľné počas prevádzky už predostierali problémy s tlapovými ložiskami trakčných motorov.

Go to top