Pravidelná víkendová prevádzka na Trenčianskej elektrickej železnici – „električky“ počas víkendov a štátnych sviatkov v roku 2024 je spustená od 1.5.2024 a potrvá do 1.9.2024.     Cestovný poriadok nájdete na tejto stránke v sekcii „CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA“, tiež v cestovnom poriadku ŽSR a aplikáciach vyhľadávania spojenia.    Tešíme sa na Vás.     Najbližšie pripravované podujatie je 22.6.2024 „115 rokov prevádzky“

Štvrtý ročník letnej prázdninovej prevádzky je úspešne za nami


Štvrtý ročník letnej prázdninovej prevádzky je úspešne za nami

Počas letných prázdninových víkendov od 16. júna do 2. septembra 2018 sme na základe spoločného projektu „obnovy prevádzky električky na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice“ s Trenčianskym samosprávnym krajom už po 4. krát vykonávali letnú víkendovú prevádzku na úzkorozchodnej trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. V tomto roku sme pokusne rozšírili prevádzku „električky“ aj na štátom uznávané sviatky, nakoľko v uplynulom roku sme boli turistickou verejnosťou žiadaný o pridanie jázd aj na tieto dni. A oplatilo sa. Historický elektrický osobný vlak si našiel svojich priaznivcov aj na sviatky svätého Cyrila a Metoda a Slovenského národného povstania. Cestujúca verejnosť si tak mohla spraviť výlet za kultúrou, športom, turistikou, či oddychom v kúpeľnom meste, alebo spojiť jazdy električkou s mimoriadnou jazdou nostalgickým vlakom na Lednické Rovne.
Začiatok letnej prevádzky nám nepríjemne skomplikovala oprava cestného mosta v obci Trenčianska Teplá, kde sa počas rekonštrukcie mosta zistilo poškodenie mostnej podpery, ktorá priamo zasahovala do lôžka železničného zvršku trate. Začiatok letnej sezóny sme tak spustili netradične náhradnou autobusovou dopravou.

Pohľad na poškodenú mostnú podperu.

Šťastím v nešťastí bolo, že naša nezisková organizácia vlastní aj autobus a má odborne spôsobilé osoby nie len na vedenie elektrického úzkorozchodného vlaku, ale aj autobusu. Potvrdilo sa však, že našu klientelu tvorí hlavne skupina turistov, ktorá príde hlavne za električkou. Cestujúcich sa v autobuse „previezlo“ žalostne málo, iba 266 osôb.

Náhradnú dopravu do Trenčianskych Teplíc zabezpečila naša Karosa B 732.

Oprava mostnej podpery však rýchlo napredovala a 5. júla 2018 sme na úzkorozchodnú trať opäť vypravili „električky“. Aj tento rok sme od začiatku jazdili so súpravou dvoch električiek. Na menej vyťažených spojoch sme striedali „Capka“ (411.901-2) s „Philadephiou“ (411.903-8).

Čakáme na odchod do kúpeľov.

Spestrením prázdninovej prevádzky bola aj výstava modelovej železnice, ktorú v dňoch 21. – 24. júna 2018 zorganizoval Klub železničných modelárov Vrútky na železničnej stanici v Trenčianskej Teplej. V historickom služobnom vozni z roku 1936 si na ploche 20 m2 bolo možné pozrieť modelové koľajisko v mierke TT (1:120). Táto akcia bola určená nie len širokej verejnosti, ale aj školám a škôlkam.

Historická električka 411.901-2 smeruje do Trenčianskych Teplíc

Víkendové jazdy elektrickým úzkorozchodným vlakom boli spojené s ďalšími aktivitami v regióne. V Trenčianskych Tepliciach si na svoje prišli nielen milovníci dobrého filmu a dychovej hudby, ale aj priaznivci promenádnych koncertov, či farmárskych trhov. Veľkému záujmu návštevníkov sa tešil aj Festival ľudových remesiel na ktorom si bolo možné zakúpiť rôzne produkty zo šúpolia, dreva, skla i keramiky, voňavé bylinky, perníky, sirupy, džemy, magnetky, hračky a iné užitočné veci do domácnosti. K príjemnej atmosfére podujatia prispelo aj vystúpenie rôznych folklórnych skupín. Posledná augustová nedeľa sa v kúpeľnom meste niesla v znamení 3. ročníka Teplických mechov, vystúpenia interprétov z celého Slovenska v hre na akordeón, heligónku a gajdy. Na podujatí sa okrem detských talentov zúčastnili aj Jozef Opatovský s harmonikovou akadémiou a Nitrianska heligonka. Cykloturisti a turisti si mohli spraviť výlet k vyhliadke Jelenec, na Machnáč a Malý Klepáč, prejsť si náučný chodník Čvirgovec, alebo navštíviť neďaleké Omšenie, Motešice, či Chatu Homôlka. A komu sa nechcelo chodiť veľmi ďaleko, mohol sa vybrať na Skalku s prekrásnym výhľadom na Trenčianske Teplice a okolie, zaplávať si na Zelenej Žabe, alebo sa člnkovať na jazere v neďalekom Kúpeľnom parku.

Po celodenných aktivitách električka turistickú verejnosť pohodlne odviezla späť do Trenčianskej Teplej

Poslednú júlovú sobotu bolo možné spojiť návštevu železničky s mimoriadnou jazdou prázdninovým motoráčikom po železničnej trati Nemšová – Lednické Rovne na ktorej je žiaľ od roku 2003 pravidelná osobná doprava zastavená. Túto zaujímavú akciu organizovali naši kolegovia z občianskeho združenia Veterány.EU, ktorí v rámci IX. diecéznej púte k svätému Joachimovi a Anne v Lednických Rovniach vypravili 2 páry mimoriadnych vlakov zložených z historického motorového vozňa M131.1443, historického prívesného vozňa Blm 25-09 317 a motorového vozňa M 152.0160 z Trenčianskej Teplej na Lednické Rovne. Dopoludňajší spoj využili cykloturisti, turisti, rodiny s deťmi a železniční nadšenci k návšteve rôznych turistických cieľov ako napríklad Ľuborčianska dolina, kostolík Pominovec, letecké múzeum v Slávnici, Vršatské bralá, hrad Lednica, alebo sa zúčastnili na oslavách 90. výročia založenia futbalu v Lednických Rovniach. Podvečerným spojom zase cestovali najmä pútnici smerujúci na večernú pútnickú svätú omšu, ktorú celebroval kancelár biskupského úradu v Nitre ThDr. Marcel Cíbik, PhD. Vďaka dobre nastavenému cestovnému poriadku si aj miestni obyvatelia z miest a obcí v okolí trate č. 124 mohli spraviť výlet Trenčianskou elektrickou železnicou do kúpeľného mesta. O úspešnosti tejto akcie hovorí nie len počet prepravených osôb na oboch tratiach, ale aj pozitívne ohlasy cestujúcej verejnosti. O tejto zaujímavej akcii si môžete prečítať viac na stránke organizátora – občianskeho združenia Veterány.EU.

Počas prázdnin sme nezabudli ani na pravidelnú prehliadku električiek i autobusu a pokračovali sme v opravách električky 411.901-0 „Delimonka“ a autobusu Karosa B 732.1654. Pohotovosť v prípade mimoriadnej udalosti na trati prevzala Karosa GT 11.

Karosa B 732 tesne pred začiatkom opráv

Počas pravidelnej letnej prevádzky bolo odvezených 208 vlakov a nezaznamenali sme žiadnu mimoriadnu udalosť, vynechanie, alebo meškanie spoja a nedošlo ani k žiadnym technickým závadám a zlyhaniam. Potešil nás aj záujem turistov a kúpeľných hostí, ktorí navštívili aj naše električkové depo, v ktorom nevykonávame len údržbu cestných i koľajových vozidiel, ale budujeme aj dopravnú expozíciu určenú pre všetky vekové kategórie. Potvrdilo sa, že budovanie takejto expozície zameranej na železničnú i cestnú dopravu má zmysel a je potrebné sa jej naplno venovať a rozvíjať ju. V tejto súvislosti bude potrebné riešiť aj otázku nových priestorov, kde bude možné exponáty a zbierkové predmety vystavovať bez obavy o ich odcudzenie, či poškodenie fyzickou osobou, alebo vplyvom počasia.

Historické električky smerujú do kúpeľov

Ako je z tabuľky vidno, 48 vlakov bolo odvezených náhradnou autobusovou dopravou, čo sa odzrkadlilo na veľmi nízkej obsaditeľnosti. Ak predpokladáme priemerný počet na jeden vlak 37 osôb, došlo vplyvom výluky na úzkorozchodnej trati k poklesu cestujúcich o 1 500 osôb. Ak k celkovému počtu prepravených cestujúcich 6 182 osôb pripočítame priemerne vypočítaných 1 500 osôb, bolo by v tomto roku prevezených 7 682 cestujúcich. Z tejto štatistiky vyplýva, že letnú víkendovú prevádzku je potrebné neustále rozvíjať a predlžovať.

Letné jazdy električiek do kúpeľov si nenechalo ujsť množstvo obyvateľov i návštevníkov mesta.

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín región za podporu a profesionalitu nie len po dopravnej stránke, ale aj po stránke propagácie a rozvoja cestovného ruchu. A samozrejme ďakujeme aj našim finančným a spolu organizačným partnerom zriaďovateľovi obci Trenčianska Teplá a Oblastnej organizácií cestovného ruch Trenčianske Teplice. No a v neposlednej rade každému kto nás navštívil a aj náš región, lebo čo by to už bolo za turistickú prevádzku bez klientov, turistov, pacientov a cestujúcich. Veríme, že sa Vám u nás páčilo a radi nás opäť navštívite.

Autor: Dušan Nosál a Jaroslav Filo
Foto: Denis Ondriškovič a Peter Vodička

X