Pravidelná víkendová prevádzka na Trenčianskej elektrickej železnici – „električky“ počas víkendov a štátnych sviatkov v roku 2024 je spustená od 1.5.2024 a potrvá do 1.9.2024.     Cestovný poriadok nájdete na tejto stránke v sekcii „CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA“, tiež v cestovnom poriadku ŽSR a aplikáciach vyhľadávania spojenia.    Tešíme sa na Vás.     Najbližšie pripravované podujatie je 22.6.2024 „115 rokov prevádzky“

Získali sme prestížne ocenenie za najlepší turistický produkt v roku 2020


Získali sme prestížne ocenenie za najlepší turistický produkt v roku 2020

Vo štvrtok 11. novembra 2021 sa v krásnych priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského uskutočnil 4. ročník slávnostného oceňovania TOP v cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji. Na tomto prekrásnom podujatí sa okrem samotných ocenených zúčastnila aj primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková a poslanci Obecného zastupiteľstva z Trenčianskej Teplej Zuzana Sklenárová st. a Milan Kubík.

Táto slávnostná udalosť sa každoročne spája s veľtrhom cestovného ruchu ITF Bratislava, na ktorom KOCR Trenčín región pravidelne prezentuje Trenčiansky kraj. Keďže posledný ročník sa z dôvodu pandémie neuskutočnil, krajská organizácia cestovného ruchu sa rozhodla oceniť jednotlivých víťazov v iných, no nemenej atraktívnych priestoroch.

Trenčiansku elektrickú železnicu na tomto podujatí prezentovali Dušan Nosál a Martin Bielik

„Hlavnou myšlienkou krajskej organizácie cestovného ruchu je podporovať a zviditeľňovať to najlepšie, čo v našom kraji máme. A práve každoročný odborný výber elity v cestovnom ruchu pomôže zviditeľniť nie len tých, ktorí patria k špičke vo svojom odbore, ale aj motivovať k neustálemu zlepšovaniu všetky ostatné subjekty,“ uviedol predseda KOCR Trenčín región Juraj Gerlici. Oblastné organizácie cestovného ruchu každoročne nominujú minimálne jeden subjekt, či osobu v príslušnej kategórii, ktorí sú známi dlhoročnými skúsenosťami, či vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Na spoločnom stretnutí následne rozhodujú o víťazoch jednotlivých kategórií. Výnimkou je iba kategória TOP gastro, ktorú určuje široká verejnosť prostredníctvom online hlasovania.

Vďaka nominácii OOCR Trenčianske Teplice sme za jazdy historickou železnicou na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice získali ocenenie v kategórii Najlepší turistický produkt v roku 2020.

Gratulujem k získanému oceneniu

„Keď sme pred nejakými deviatimi rokmi po skončení pravidelnej dopravy na Trenčianskej elektrickej železnici začínali s myšlienkou nejak skĺbiť túto električku s cestovným ruchom, tak nás vôbec nenapadlo, že by sme mohli dosiahnuť až takýto úspech, že v roku 2020 budeme vyhlásený za TOP produkt v cestovnom ruchu. Takže pre nás to naozaj znamená veľmi veľa. Chcem veľmi pekne poďakovať za ocenenie, veľmi si ho vážime. Pretože o toto nám išlo. Aby sa „električka“ pomáhala rozvíjať v krásnom kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice a aj v Trenčianskej Teplej. A sme radi, že sa podarilo železničku, ktorá bola nevyužitá a odsúdená na zánik využiť na turistický ruch, v našom na turizmus zaujímavom regióne“ hovorí riaditeľ našej neziskovej organizácie Dušan Nosál. „Bez podpory samosprávy v podobe finančných prostriedkov, propagácie a pomoci by sme to nezvládli a určite by električka nefungovala v takom režime, v akom funguje. A preto za to veľmi pekne ďakujeme nie len pánovi predsedovi, ale aj celému kolektívu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa podieľa na fungovaní a financovaní prevádzky električky.“

Príhovor riaditeľa TREŽ, n.o. Dušana Nosála

„Trenčianska elektrická železnica vozí hostí do nášho mesta dlhodobo, už 112 rokov, takže je to niečo osvedčené a kvalitné. Teraz tí ľudia, ktorí to prevádzkujú sú nadšenci, ktorí to robia celým svojim srdcom a nie len za obyvateľov, ale aj za návštevníkov nášho mesta som im za to nesmierne vďačná, pretože je to veľmi obľúbená atrakcia. Či už pravidelné letné jazdy, alebo tie tematické, ktoré sú úplne úžasné. Tie čísla sa neustále zväčšujú, takže to svedčí o tom, že je to robené dobre, s láskou a kvalitne. Spoluprácu hodnotím veľmi dobre. My každoročne prispievame na chod električky finančne a sme nápomocní hlavne pri tematických jazdách. Napríklad zorganizujeme nejaký koncert popri tom, takže sa snažíme pomôcť aj takouto formou. Verím, že to vydrží aj do budúcna,“ zhodnotila spoluprácu s našou organizáciou primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková.

Príhovor primátorky Trenčianskych Teplíc Zuzany Frajkovej Ďurmekovej

„Pre našu obec to znamená veľmi veľa, pretože je to prepojenie Trenčianskej Teplej s Trenčianskymi Teplicami, aj keď to nie je denne ako to bolo kedysi, ale aspoň takto. Vďaka aj Trenčianskemu samosprávnemu kraju, mestu Trenčianske Teplice a obci Trenčianska Teplá, že môže táto električka fungovať. Najväčšia vďaka ale určite patrí chlapcom pánu Nosálovi a Martinovi Bielikovi, že sa o to veľmi zodpovedne a obetavo starajú. Ako občania sme všetci hrdí na to, že táto električka premáva a existuje,“ pripojila sa poslankyňa Obecného zastupiteľstva z Trenčianskej Teplej Zuzana Sklenárová st.

„Ja by som sa tak isto chcel poďakovať za občanov Trenčianskej Teplej, nášho malého mikroregiónu, za to, že túto raritu, jedinú na Slovensku, máme, že nám funguje a dúfam, že aj do budúcna bude fungovať. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ľuďom, ktorí sa pohybujú okolo TREŽky, ale najviac pán Nosál, ktorý to zastrešuje svojim vedením a do ďalších rokov prajem TREŽke veľa úspechov. Aj do budúcna sa v rámci obecného zastupiteľstva budeme snažiť byť nápomocní našej TREŽke, aby naďalej propagovala našu obec a náš región,“ doplnil poslanec Obecného zastupiteľstva z Trenčianskej Teplej Milan Kubík.

Spoločné foto vedenia TREŽ so zástupcami miestnych samospráv

Za získanie tohto ocenia ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME!

Do budúcnosti máme veľmi veľa plánov. Už teraz však môžeme prezradiť, že budúcoročná letná víkendová prevádzka bude prebiehať od 1. mája do 18 septembra 2022. Štyri páry spojov cez víkendy a sviatky zabezpečia pohodlné spojenie železničného uzla Trenčianska Teplá s kúpeľným mestom Trenčianske Teplice.

Ocení v ďalších kategóriách:

TP gastro: reštaurácia Street food kitchen z Handlvoej
TOP ubytovacie zariadenie: penzión Kúria Beckov***
Osobnosť cestovného ruchu:
Anna Beníková, majiteľka Agropenziónu Grunt a Koliby Papradno
TOP inovácia v cestovnom ruchu:
Múzeum tradičných remesiel v Bojniciach – Bencov je grnt

Autor: Jaroslav Filo
Foto a video: Peter Čačko; Impulz.press

X