Pravidelná víkendová prevádzka na Trenčianskej elektrickej železnici – „električky“ počas víkendov a štátnych sviatkov v roku 2024 je spustená od 1.5.2024 a potrvá do 1.9.2024.     Cestovný poriadok nájdete na tejto stránke v sekcii „CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA“, tiež v cestovnom poriadku ŽSR a aplikáciach vyhľadávania spojenia.    Tešíme sa na Vás.     Najbližšie pripravované podujatie je 22.6.2024 „115 rokov prevádzky“

Prvé spoločné stretnutie členov dopravcu TREŽ, n.o. s rodinami, vedením obce Trenčianska Teplá a spolupracujúcich kolegov s TREŽ, n.o.


Prvé spoločné stretnutie členov dopravcu TREŽ, n.o. s rodinami, vedením obce Trenčianska Teplá a spolupracujúcich kolegov s TREŽ, n.o.

Využili sme plánovanú prestávku turistickej prevádzky na TREŽ v roku 2017, kde sme znížili počet príležitostných jázd „električky“ počas zimných mesiacov a navýšili sme počet jázd počas pravidelnej letnej víkendovej prevádzky, kde sme začiatok prevádzky posunuli už na 17.6.2017 a zorganizovali sme historicky prvé spoločné stretnutie členov dopravcu TREŽ, n.o. s rodinami, vedením obce Trenčianska Teplá a spolupracujúcich kolegov s TREŽ, n.o.

Dôvodov prečo sme takéto stretnutie zorganizovali práve v tomto čase bolo viacero a poďme pekne po poriadku.

Od roku 2012, kedy sa vlastne začala formovať skupinka ľudí okolo „električky“, cez dramatický začiatok založenia neziskovej organizácie Trenčianska elektrická železnica, n.o. vo februári 2013 a po rozsiahlej zmene zloženia členskej základne v roku 2014, sa konečne na prelome roku 2014 a 2015 podarilo dať „dohromady“ kolektív, ktorý spĺňa predpoklady pre správne fungovanie našej organizácie. Naviac sa podarilo v roku 2015 pripraviť projekt a podpísať zmluvu o podpore prevádzky „električky“ pod názvom „Projekt obnovy prevádzky električky na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice“ a zároveň sa podarilo prekategorizovanie dráhy Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice z dráhy železničnej na dráhu špeciálnu. Táto zmena nám umožnila splniť všetky požiadavky pre získanie licencie k výkonu dopravy na dráhe a zároveň povolenie prevádzkovať časť dráhy (depa).

Samozrejme sa jednalo o veľmi náročné prípravy a podmienky pre získanie povolení. No vďaka zodpovednému prístupu členov TREŽ, n.o., kde počas prevádzky električky bol vytvorený priestor pre prípravu potrebných dokumentov, zmlúv a jednaní, sa všetko podarilo.

Nemožno opomenúť aj výbornú spoluprácu pri jednaniach s pánom starostom Ing. Milanom Berecom, prednostkou obecného úradu RNDr Zuzanou Sklenárovou a samozrejme aj pracovníkov obecného úradu v Trenčianskej Teplej.

Vráťme sa ale k nášmu spoločnému stretnutiu. Ako už bolo napísané vyššie, podpísaním zmluvy s TSK a získaním licencie na dopravu sme v lete roku 2015 „odjazdili“ pravidelnú letnú víkendovú prevádzku“, kde sme získali mnoho poznatkov a skúseností, ktoré sme využili v roku 2016. A tak po skončení sezóny 2016 sme mali dostatok informácií pre vyhodnotenie prevádzky električky. Tieto dvojročné výsledky sme využili pre internú štatistiku a analýzu, ktorú sme tak mohli predstaviť a prehodnotiť na našom spoločnom stretnutí. Celkovú správu a prezentáciu štatistík návštevnosti, hospodárenia a plnenia plánov TREŽ, n.o., ako aj problémy okolo prevádzky železničky predniesol riaditeľ TREŽ, n.o. Dušan Nosál.

K prítomným sa prihovoril aj starosta obce Trenčianska Teplá a predseda správnej rady TREŽ n.o. Ing. Milan Berec a pohovoril o problémoch pri prevzatí železničky od štátnych železníc, o technickom stave objektu depa a poďakoval členom za ich odvedenú prácu.

Po skončení prezentácie a oficiálnej časti nášho spoločného stretnutia nasledovala voľná zábava a debata pri premietaní a spomínaní na brigády, podujatia i dianie na TREŽ ke mimo verejných jázd električky v podobe fotografií a videí. Účelom stretnutia bolo aj zoznámenie sa rodinných príslušníkov členov TREŽ, utuženie kolektívu a spoznania sa navzájom. Aj naši blízky si určite zaslúžia vedieť kde a s kým trávia chvíle osobného voľna ich polovičky a „potomkovia“. Práve im patrí veľká vďaka, lebo práve pre ich toleranciu a pochopenie môžeme pracovať, udržiavať železničku a uskutočňovať podujatia pre širokú verejnosť. Naši blízky sa tak delia o nás práve z touto železničkou.

Posedenie sa „natiahlo“ až do neskorých večerných hodín, aj sa zaspievalo, diskutovalo a keďže v najlepšom treba prestať, postupne sme sa začali rozchádzať domov. Zostáva len veriť, že sa prvé spoločné stretnutie každému páčilo, prinieslo to čo sa od neho očakávalo a určite ho znovu o rok uskutočníme.

Autor: Dušan Nosál

X