Pravidelná víkendová prevádzka na Trenčianskej elektrickej železnici – „električky“ počas víkendov a štátnych sviatkov v roku 2024 je spustená od 1.5.2024 a potrvá do 1.9.2024.     Cestovný poriadok nájdete na tejto stránke v sekcii „CESTOVNÝ PORIADOK A TARIFA“, tiež v cestovnom poriadku ŽSR a aplikáciach vyhľadávania spojenia.    Tešíme sa na Vás.     Najbližšie pripravované podujatie je 22.6.2024 „115 rokov prevádzky“

Rekonštrukcia vykurovania depa TREŽ


Rekonštrukcia vykurovania depa TREŽ

Budova depa Trenčianskej elektrickej železnice v Trenčianskej Teplej, alebo ak chcete „elektrická remíza“ je v histórií tejto železničky v poradí druhým a tiež nazývaným „novým“ depom. Prvé, pôvodné depo je od súčasného vzdialené vzdušnou čiarou len niekoľko stoviek metrov. Základný kameň nového depa bol položený v roku 1951, na popud dodania nových „električiek“ omnoho dlhších, modernejších a z vyššou kapacitou cestujúcich. Budova už dnes nie je žiadna „mladica“ má viac ako 65 rokov a za posledných 30 rokov si veru svoje „užila“. Veľkou starostlivosťou o budovu sa nemôžu pochváliť bývalé inštitúcie ako Československé štátne dráhy /ČSD/, neskorej premenované na Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/ a veru ani dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. /ZSSK, a.s./

Už koncom 80-tych rokov začalo do budovy zatekať cez prestarnutú strešnú krytinu. Ako prvé začali vplyvom korózie doslova „padať“ na hlavy personálu osvetľovacie telesá /lampy/. Vtedy to pracovníci elektroúseku riešili jednoducho – lampy strhli pomocou lana a bolo dokonané.

 

Na streche haly už rástli kríky a malé stromy.
Betón pod armatúrou bol rozpadnutý vplyvom zatekania a mrazu.

 

 

Riešenie našiel až ten súčasný majiteľ a vlastne zo svojich predchodcov najchudobnejší. Je to obec Trenčianska Teplá. Tento čin budovu zachránil doslova pol hodinu po dvanástej hodine. Na streche budovy už rástli kríky a malé stromčeky. Bleskozvod bol rozpadnutý a nefunkčný, „Atika“ a betón sa vplyvom vlhka a mrazu rozpadávali, padali a podlaha v depe doslova odhnila. Oprava strechy v lete roku 2014 bola veľmi potrebná a TREŽ, n.o. je za ňu obci veľmi povďačná. Žiaľ následky dlhodobého zatekania do budovy sa prejavujú opadávaním omietky, náteru a vypadavaním skiel z presklenia.

Ďalším viac ako 30 ročným problémom bolo vykurovanie celého objektu. V budove bol nainštalovaný nízkotlaký parný vykurovací systém a ako palivo pre vykurovanie sa používal koks. Od roku 1988 bol problém, že pre dvoch robotníkov vykurovali celý objekt štyria kuriči počas vykurovacej sezóny. Už vtedy sa uvažovalo o privedení zemného plynu do budovy a vykonanie rekonštrukcie vykurovacieho systému. A bolo by sa veru ušetrilo za tie roky. Počas jednej vykurovacej sezóny sa spálilo 30 ton koksu a niekedy aj to bolo málo. Navyše plynové potrubie viedlo cca 15 m od budovy.

Posledné „zakúrenie“ 7.11.2017 v pôvodnom parnom kotly.
Kotle zostanú na svojich miestach ako historická výbava
depa pre „zvedavejších“ návštevníkov.

 

 

Opäť sa Obec Trenčianska Teplá postavila k problému s vykurovaním príkladne v roku 2017.

Prvé „zahryznutie“ bagra do zeme pre pripojenie zemného plynu.

 

Nadišiel deň „D“ presne 23.10.2017, kedy sa bager prvý krát „zahryzol“ do „prekáblovanej“ zeme, aby bolo možné urobiť prípravné práce na pripojenie k stredotlakovému potrubiu zemného plynu. Bol to deň, kedy začali rekonštrukčné práce na vykurovaní celej budovy. Vysúťažená firma mala dielo dokončiť v priebehu 6 týždňov. Bolo to časovo dosť náročné aj pre pracovníkov TREŽ, n.o., nakoľko počas celej rekonštrukcie bola nutná účasť aspoň jedného člena Trenčianskej elektrickej železnice. Blížilo sa záverečné a na prípravy jedno z najnáročnejších podujatí – „Mikulášska električka“. Pôvodné vykurovanie už bolo nefunkčné a nové v nedohľadne. Koncom novembra firma nezvládala dodávky materiálu, keďže si u dodávateľov včas nezabezpečila materiál. Problém bol hlavne v potrubiach a armatúrach väčších priemerov. A tak po dohode s vedením obce, vedením Trenčianskej elektrickej železnice zhotoviteľ pristúpil k zmene druhu materiálu /oceľ za meď/. Keď už sa zdalo, že problémy sú „zažehnané“, začali problémy s montážnou firmou opäť. Tento krát sa montážna firma „rozhodla“, k svojvoľným zmenám použitých dielov vo vykurovacej a plynovej sústave. Žiaľ ani po opakovaných kontrolných stretnutiach zástupcov investora – obec Trenčianska Teplá, stavebníka – TREŽ, n.o. a zhotoviteľa, sa situácia nelepšila. Napokon TREŽ, n.o, po konzultácii s projektantom, dodávateľskými firmami a firmami zaoberajúcimi sa vykurovaním vypracovala 13 stranový materiál a montážna firma musela celé dielo prepracovať a uviesť do súladu s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa stanovili termíny pravidelných kontrolných dní stavby až do jej kolaudácie. Treba vyzdvihnúť vysokú profesionalitu pracovníčok stavebného úradu obce v Trenčianskej Teplej a poďakovať sa im za pomoc pri uvedení stavby do súladu s projektovou dokumentáciou aj napriek neúnosnému predĺženiu termínu dokončenia.

Radiátory „zavesené“ pôvodné kúrenie o 6 dní bude minulosťou.
Do úplného ukončenia prác je ešte ďaleko.

 

Porekadlo zlý začiatok – dobrý koniec sa ukázalo ako pravdivé. Po všetkých nepríjemnostiach a prieťahoch sa vyčerpaní TREŽ- kári dočkali, Podarilo sa dokončiť vykurovanie v sociálnej časti budovy, kde je možné vykurovanie plynom a tiež kotlom na tuhé palivo a na hale električiek plynovými teplovzdušnými jednotkami.

Vykurovacie jednotky sú na svojom mieste a spustené budú až 3 týždne
po novom roku 2018.

 

Halu je však zatiaľ nehospodárne vykurovať, nakoľko netesnia na hale vstupné vráta pre električky a poškodené presklenie haly. Výroba a montáž prechodovej brány medzi halou a sociálnou časťou budovy vytvorila tepelnú bariéru a zlepšila podmienky pre prácu v týchto priestoroch. Navyše pri zachovaní podstaty historického vzhľadu stavby a zachovaní pôvodnej kotolne, ktorá bude slúžiť ako súčasť prehliadky priestorov depa. Určite bude potrebná výmena starých drevených okien na sociálnej časti budovy a vstupných dverí od nadjazdu. Prinesie to úsporu na palive a zvýši tepelnú účinnosť vykurovania. Samozrejme treba zachovať historický ráz budovy.

Verme, že nové vedenie obce Trenčianska Teplá a jeho obecné zastupiteľstvo bude pristupovať k potrebným opravám budovy pozitívne a každým rokom aspoň čiastočne investuje do potrebných opráv. Pracovníci TREŽ, n.o. sú pripravení priložiť ruku k dielu a spústu opráv vykonať len za cenu materiálu.

Autor príspevku: Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.

X