Až do nedele 3. septembra môžete využiť naše služby /pozri cestovný poriadok/ a navštíviť dopravnú expozíciu TREŽ v depe „električiek“ v Trenčianskej Teplej v čase: od 15:25 do 16:00 hod. a  17:25 do 18:00 hod.      Tešíme sa na vašu návštevu.  

Oznam – sociálne zariadenie v ŽST Trenčianske Teplice


Oznam – sociálne zariadenie v ŽST Trenčianske Teplice

Trenčianska elektrická železnica, n.o. sa ospravedlňuje svojim cestujúcim a priaznivcom za neumožnenie používania sociálnych zariadení a WC v železničnej stanice Trenčianske Teplice.

Budova stanice v Trenčianskych Tepliciach je v správe ŽSR a Trenčianska elektrická železnica, n.o. ako dopravca nemá dosah na používanie tejto budovy.

Žiaľ, aj napriek našej snahe o prenájom sociálnych zariadení pre Vás, dostali sme od ŽSR zamietavé stanovisko, nakoľko momentálne nie je budova železničnej stanice vplyvom nesprávnej údržby a likvidácie havárie na vodovodnom systéme zo strany ŽSR v riadnom technickom stave.

Za nepríjemnosti spojené s používaním železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach sa Vám ospravedlňujeme a veríme, že táto skutočnosť neovplyvní Váš zážitok z návštevy Trenčianskej elektrickej železnice a návštevy regiónu.

Dušan Nosál

Share this post

X