Kolektív Trenčianskej elektrickej železnice vám ďakuje za prejavenú priazeň v roku 2023 a teší sa na sezónu „električky v roku 2024.     Najbližšia plánovaná jazda je 6.1.2024 – „Trojkráľová električka“

Oznam – sociálne zariadenie v ŽST Trenčianske Teplice


Oznam – sociálne zariadenie v ŽST Trenčianske Teplice

Trenčianska elektrická železnica, n.o. sa ospravedlňuje svojim cestujúcim a priaznivcom za neumožnenie používania sociálnych zariadení a WC v železničnej stanice Trenčianske Teplice.

Budova stanice v Trenčianskych Tepliciach je v správe ŽSR a Trenčianska elektrická železnica, n.o. ako dopravca nemá dosah na používanie tejto budovy.

Žiaľ, aj napriek našej snahe o prenájom sociálnych zariadení pre Vás, dostali sme od ŽSR zamietavé stanovisko, nakoľko momentálne nie je budova železničnej stanice vplyvom nesprávnej údržby a likvidácie havárie na vodovodnom systéme zo strany ŽSR v riadnom technickom stave.

Za nepríjemnosti spojené s používaním železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach sa Vám ospravedlňujeme a veríme, že táto skutočnosť neovplyvní Váš zážitok z návštevy Trenčianskej elektrickej železnice a návštevy regiónu.

Dušan Nosál

Share this post

X