Až do nedele 3. septembra môžete využiť naše služby /pozri cestovný poriadok/ a navštíviť dopravnú expozíciu TREŽ v depe „električiek“ v Trenčianskej Teplej v čase: od 15:25 do 16:00 hod. a  17:25 do 18:00 hod.      Tešíme sa na vašu návštevu.  

Dopravná nehoda v blízkosti železničného priecestia


Dopravná nehoda v blízkosti železničného priecestia

Dopravná nehoda v tesnej blízkosti železničného priecestia „uväznila“ v sobotu 1. júla 2017 električku v Trenčianskych Tepliciach. Z tohto dôvodu bol vlak č. 13417 odvezený náhradnou autobusovou dopravou dopravcu.

Krátko pred 19-tou hodinou bola riaditeľovi TREŽ, n.o. Dušanovi Nosálovi oznámená dopravná nehoda v blízkosti železničného priecestia v Trenčianskych Tepliciach. Po príchode na miesto bolo zistené, že havarované osobné motorové vozidlo zasahuje do profilu dráhy a musí sa počkať na jeho odstránenie z blízkosti trate. O situácii bol ihneď vyrozumený personál električky a na železničnú stanicu do Trenčianskych Teplíc bol vyslaný autobus Karosa GT 11 dopravcu TREŽ, n.o. Cestujúci boli do Trenčianskej Teplej prepravení náhradným autobusom vďaka čomu stihli prípoje na vlaky. Za zvládnutú organizáciu patrí každému zúčastnenému veľká vďaka.

Z Trenčianskych Teplíc sa električka vrátila do depa v Trenčianskej Teplej s cca hodinovým oneskorením.

Foto: Martina Liščáková

 

Share this post

X