Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou poukázania vašich 2% daní. Tak ako sa v reálnom živote každého z nás premietli zvýšené ceny materiálu a energií, rovnako tento trend trápi aj Trenčiansku elektrickú železničku. Ak by ste sa rozhodli podporiť našu činnosť poukázaním svojich 2% z Vašich daní, veľmi nás potešíte a pomôžete nám toto ťažké obdobie prekonať. Potrebné editovateľné tlačivá nájdete na tejto stránke pod týmto oznamom v záložke 2%.    Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.    Už teraz sa tešíme na ďalšie konané podujatie a o termíne jeho konania vás budeme včas informovať.

Dopravná nehoda v blízkosti železničného priecestia


Dopravná nehoda v blízkosti železničného priecestia

Dopravná nehoda v tesnej blízkosti železničného priecestia „uväznila“ v sobotu 1. júla 2017 električku v Trenčianskych Tepliciach. Z tohto dôvodu bol vlak č. 13417 odvezený náhradnou autobusovou dopravou dopravcu.

Krátko pred 19-tou hodinou bola riaditeľovi TREŽ, n.o. Dušanovi Nosálovi oznámená dopravná nehoda v blízkosti železničného priecestia v Trenčianskych Tepliciach. Po príchode na miesto bolo zistené, že havarované osobné motorové vozidlo zasahuje do profilu dráhy a musí sa počkať na jeho odstránenie z blízkosti trate. O situácii bol ihneď vyrozumený personál električky a na železničnú stanicu do Trenčianskych Teplíc bol vyslaný autobus Karosa GT 11 dopravcu TREŽ, n.o. Cestujúci boli do Trenčianskej Teplej prepravení náhradným autobusom vďaka čomu stihli prípoje na vlaky. Za zvládnutú organizáciu patrí každému zúčastnenému veľká vďaka.

Z Trenčianskych Teplíc sa električka vrátila do depa v Trenčianskej Teplej s cca hodinovým oneskorením.

Foto: Martina Liščáková

 

Share this post

X