26.9.2021 bola ukončená Letná prevádzka električky. Odviezla viac ako 11.000 cestujúcich. Video tu.

Dve percentá z dane


Dve percentá z dane

• Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane (stiahnuť)
• Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (stiahnuť)

2% z dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci) spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane je potrebné doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Tvojho bydliska do 30. 4. 2021.

Share this post

X