Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou poukázania vašich 2% daní. Tak ako sa v reálnom živote každého z nás premietli zvýšené ceny materiálu a energií, rovnako tento trend trápi aj Trenčiansku elektrickú železničku. Ak by ste sa rozhodli podporiť našu činnosť poukázaním svojich 2% z Vašich daní, veľmi nás potešíte a pomôžete nám toto ťažké obdobie prekonať. Potrebné editovateľné tlačivá nájdete na tejto stránke pod týmto oznamom v záložke 2%.    Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.    Už teraz sa tešíme na ďalšie konané podujatie a o termíne jeho konania vás budeme včas informovať.

Elektrický vozeň M 24.004


Elektrický vozeň M 24.004

Motorový vozeň M 24.004 bol vyrobený v roku 1911 vo firme Ganz v Budapešti ako nákladný elektrický vozeň s označením G 50. Elektrickú výzbroj a celú dodávku zabezpečila pobočka Egyesült villamossági és Gépgyár r.t. Išlo o zatvorený nákladný vozeň bez plošín doplnený elektrickou výzbrojou vyrobenéný podľa konštrukcie bežného zatvoreného nákladného vozňa vyrábaného pre úzkorozchodné trate s rozchodom 760 – 1 000 mm. Vozeň mal oceľový nitovaný spodok a skriňu s oceľovou konštrukciou a jednoduchým dreveným debnením. Stanovište rušnovodiča sa nachádzalo vo vnúti vozňa na oboch stranách úložného priestoru. Vozeň bol vyžívaný na nákladnú dopravu a prepravu batožiny cestujúcej verejnosti.

Hmotnosť prázdneho vozňa bola 7 220 kg, hmotnosť vozňa vo službe 14 200 kg. Menovité trakčné napätie 750V. Výkon dvoch trakčných motorov 34 kW

V roku 1924 dostal nové označenie M 24.004. Po nehode motorového vozňa M 24.002 v roku 1944 bol prispôsobený na prepravu cestujúcich. Po príchode nových motorových vozňov a ukončení nákladnej dopravy bol odstavený a v roku 1958 preradený na lesnú železnicu v Ľubochni. Tu bol prestavaný na osobný prívesný vozeň a v premávke s cestujúcimi slúžil až do ukončenia prevádzky na železnici v roku 1966. Po zrušení železnice bol spolu s ďalšími vozňami ešte niekoľko rokov odstavených na miestach niekdajšieho depa. Jeho ďalší osud nie je známy.

Share this post

X