Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou poukázania vašich 2% daní. Tak ako sa v reálnom živote každého z nás premietli zvýšené ceny materiálu a energií, rovnako tento trend trápi aj Trenčiansku elektrickú železničku. Ak by ste sa rozhodli podporiť našu činnosť poukázaním svojich 2% z Vašich daní, veľmi nás potešíte a pomôžete nám toto ťažké obdobie prekonať. Potrebné editovateľné tlačivá nájdete na tejto stránke pod týmto oznamom v záložke 2%.    Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.    Už teraz sa tešíme na ďalšie konané podujatie a o termíne jeho konania vás budeme včas informovať.

Osobné vozne CF 14 a 15 HTV


Osobné vozne CF 14 a 15 HTV

Dvojnápravové osobné vozne 3. triedy s poštovým oddielom, záchodom a dvoma plošinami vyrobila firma Magyar Waggon és Gépgkyár r.t. Györ v roku 1909. Vozne mali oceľový nitovaný spodok a drevenú kostru obloženú drevom. Vozne neboli priechodné. Oddiel pre cestujúcich so 16. drevenými sedadlami bol prístupný z jednej plošiny, záchod a poštový oddiel z druhej plošiny.Vo vozňoch vybavených elektrickým odporovým kúrením a elektrickým osvetlením napájaným pomocou kábla z elektrického vozňa bolo 20 miest na státie na plošinách. Na oboch plošinách sa nachádzala kľuka ručnej brzdy.V roku 1943 boli na plošiny doplnené čelné steny zhodné s motorovými vozňami.

Rozvor: 3 500 mm, dĺžka cez nárazníky: 8 600 mm, vlastná hmotnosť: 7 200 kg.

Označenie ČSD: CF/u 450 a 451, BF/u 770 a 771, Bi/u 753 a 754

Osobné vozne boli na úzkorozchodnej železnici do Trenčianskych Teplíc až do marca 1957 kedy boli predané na trať Frýdlant v Čechách – Heřmanice. Po prestavbe v Nymburgu v roku 1960 boli zrušené nástrešky, poštové oddiely boli doplnené o piecky a slúžili na prepravu batožiny. V premávke s cestujúcimi slúžuili až do roku 1966 kedy ich nahradili nové štvornápravové vozne Balm/u.

V novembri 1968 boli oba vozne určené na fyzickú likvidáciu. Ich skrine boli nakoniec predané a doslúžili ako záhradné chatky v Krásnem Lese (do roku 1996) a v záhradkárskej kolónii vo Frýdlantu (do roku 1993).

Share this post

X